Profil

A rejoint le : 8 nov. 2022

À propos


bitcoin360ai oslo


Flere banker NRK har snakka med forteller at de har sett en økning i kryptosvindel den siste tiden.

Bitcoin-eksperten er også programvareutvikler i Arcane Crypto. Selskapet han jobber i eier blant annet kryptomegler Kaupang Krypto, som er en handelsplass for kryptovaluta.

Kryptomining er utvinning av kryptovaluta ved å bruke datakraften sin. Dette krever enorme mengder energi.

Derfor viser han til ti spørsmål Økokrim har utarbeida, som du kan stille deg selv før du velger å investere:

En slik garanti er det ingen som kan gi, mener han. Derfor har han følgende råd:

– Mange befinner seg i en sårbar situasjon hvor de er mye hjemme, kanskje syke eller permittert. Dette gjør at man lettere går på et fristende tilbud som man kanskje vanligvis ikke ville gjort.

– I en god del tilfeller klarer vi å finne informasjon om bakmennene. Utfordringen er at dette er personer som holder til i land som det er vanskelig for politiet å samarbeide med, sier han.

B

bitcoin360ai oslo

Plus d'actions